ประชุมหาความร่วมมือกับ ผู้อำนวยการสถาบันอุดมศึกษาอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี

 

 

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและ
ดร.พรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคมฯ ประชุมหาความร่วมมือกับ ผู้อำนวยการสถาบันอุดมศึกษาอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2566

The Meeting to Discuss Academic Cooperation between Dr. Somsak Rungruang, President of APHEIT,
Dr.Pornchai Mongkhonvanit, Advisory of APHEIT and Director of Association of Indian Universities
in New Delhi, India on August 1st to 3rd , 2003