นายกสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณเพชร โอสถานุเคราะห์

นายกสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณเพชร โอสถานุเคราะห์
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาพีชานนท์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

President of APHEIT  and committee joined in the funeral prayer for
Khun Petch Osathanugrah, President of Bangkok University on  August 21, 2023 at Wat Thatthong