ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2566


ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ  ครั้งที่ 3/2566

 วันที่ 29 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

The 3rd   APHEIT Member Meeting of 2023
on
September 29, 2023 at North Bangkok University