สสอท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสมาคมและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม

The President and members of APHEIT participated in hosting funeral rites for
Professor Dr.Wichit  Srisa-an
on October 8, 2023 at Wat Makutkasatriyaram