นิทรรศการสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศของมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2566

นิทรรศการสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศของมณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2566
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

Jlangxl Institutions of Higher Education Overseas Exhibition 2023
at Rama Gardens Hotel , Bangkok on December 8, 2023