สวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์มุข  วงษ์ชวลิตกุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

นายกสมาคมและตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์มุข วงษ์ชวลิตกุล ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จ.นครราชสีมา
President and the representatives of APHEIT joined in the funeral prayer for
Ajarn Mook Vongchavalitkul, The founder of Vongchavalitkul University
on December 15 , 2023 at Wat Suthajinda , Nakhon Ratchasima Province