ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต              นายกสมาคมและตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2567 ณ วัดธาตุทอง
The president and representatives of APHEIT joined in the funeral prayer for
the mother of vice president of Kasem Bundit University, Dr.Sanee Suwandee
on January 16 , 2024 at Wat Thatthong, Bangkok