การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กระทรวง อว.


การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์กระทรวง อว.
ประจำปีงบประมาณ 2567
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567  ณ โรงแรม เซ็นทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Ministry of Foreign Relations Network Workshop,
Fiscal Year 2024
on February 14, 2024 at  Centra Grand Hotel  Central Ladprao , Bangkok.