นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 14

นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 14
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

The President of APHEIT presided over the opening ceremony of the National 14 th
Benjamit and International Academic Conferences
at Far Eastern University on 14 May 2024