มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัล EXCELLENCE AWARD

ตามที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (องค์กรมหาชน) GISTDA ได้คัดเลือกตัวแทนทีมประเทศไทยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ไปร่วมการแข่งขัน ASEAN GEO SPATIAL CHALLENGE 2024 ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านการพัฒนานวัตกรรมทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ประเทศสิงคโปร์ เร็วๆ นี้ นั้น

ทีม STEDIA โดยนายธนพงษ์ สมควร (น้องแฟรงค์) นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งผลงานประกวด คือ “การพัฒนาต้นแบบการตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติและเครือข่ายการเชื่อมอุปกรณ์ IOT”

ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ทีม STEDIA จากประเทศไทย โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัล EXCELLENCE AWARD ในอันดับที่สองรองจากทีม TECH SAAVY โดยนักศึกษาจาก National University of Singapore (NUS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก นับเป็นเกียรติและความยินดีกับวงการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย สำนักงาน GISTDA และกระทรวง อว. เป็นอย่างยิ่ง