มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Awards Asia 2024


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Awards Asia 2024
สาขาการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Hat Yai University Won the first prize at The Awards Asia 2024
of outstanding contribution to regional development
on 29 April 2024 in Kuala Lumpur, Malaysia