แสดงความยินดีกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายกสมาคมฯ
แสดงความยินดีกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เนื่องในพิธีทำบุญอาคารใหม่ และร่วมพิธีประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
ณ อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา