ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพร
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรัก ภักดี และถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง