จิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ

ตัวแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ
ร่วมงาน “จิตรลดาเดินเฉลิมพระเกียรติ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโดยรอบสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต