ฝ่ายหาทุน สสอท. จัดโครงการโบว์ลิ่งการกุศล สสอท. ชิงถ้วยรางวัลองคมนตรี

ฝ่ายหาทุน สสอท. จัดโครงการโบว์ลิ่งการกุศล สสอท. ชิงถ้วยรางวัลองคมนตรี
พลากร สุวรรณรัฐ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ Blu-o รัชดา-ห้วยขวาง