ติดต่อเรา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

ที่อยู่ 382 ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail : apheit.reg@gmail.com

preson 1

ดร.มานิต บุญประเสริฐ
ทร 02 354 5689 -91 แฟกซ์ : 02 354 5691
E-mail : manit_rsu@hotmail.com

alt

คุณบุศรา เอมบุตร
โทร 02 354 5689 -91 แฟกซ์ : 02 354 5691
E-mail : emabutra@yahoo.co.th
alt

คุณเพชรราตรี เฉพาะตน
ทร 02 354 5689 -91 แฟกซ์ : 02 354 5691
E-mail : numaam150228@gmail.com