บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตัวแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
The Executive Board of APHEIT commemorated the 66th birthday
of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
on July 18, 2018 at the National Broadcasting Services of Thailand
alt