พบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
พบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
Members and Executive Committee of APHEIT met with
Dr.Suvit Maesincee, the Minister of Science and Technology
at Suryadhep Music Sala, Rangsit University
su