ร่วมบันทึกเทป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

alt

alt
Members and Executive Committee of APHEIT on the auspicious occasion
of 67th Birthday Anniversary of his Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ร่วมบันทึกเทป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย