นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
Dr.Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT and the Executive Committee honored the late King Bhumibol Adulyadej , who is considered the Father of Thai Technology at HESRI on October 19th, 2019.


ÂÂÂÂÂ

alt

alt

alt

alt

alt