ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ


ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ วิทยากร ให้ข้อมูลเรื่อง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา”
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
Dr.Pornchai Mongkhonvanit , President of APHEIT, presenting a gift to
Asst.Prof.Poolsak Koseeyaporn, the €œFund for Higher Education€ guest speaker
on February 13, 2020