สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลตรีไชยณรงค์ บุรุษพัฒน์


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พลตรีไชยณรงค์ บุรุษพัฒน์
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดชลประทานรังสฤษฏิ์
APHEIT Presided over the funeral of Major General Chainarong Burutphat,
on February 16th , 2020 at Chonlaprathan Rangsarit Temple.