งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 46 ปี

งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 46 ปี
ณ โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
The 46th Annual Conference of APHEIT
at Siam@Siam Design Hotel Bangkok on November 18, 2023