ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2567


ประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
The 1st APHEIT Member Meeting of 2024
on January 26, 2024 at Dhurakij Pundit University