ตัวแทนจาก สสอท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

ตัวแทนจาก สสอท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
The APHEIT, Payed Tribute to Her Majesty Queen Sirikit on the Occasion of her 85th
Birthday Celebration on July 3, 2017
at Bangkok Broadcasting Televisions Channel 7

alt

alt