ของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คุณสุวิทย์

alt
alt
นายกสมาคมฯ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Dr.Pornchai Mongkhonvanit, President of APHEIT, giving a gift to Dr.Suvit Maesincee
on the occasion of his appointment as Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation on August 1st, 2019.