กิจกรรมของสมาคม

สภาดิจิทัลฯ ร่วมลงนามกับ สสอท. ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ให้กับนักศึกษาอุดมศึกษาทั่วประเทศรองรับตลาดแรงงานยุค 4.0

ดร.พรชัย มงคลวนิช  นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 43 ปี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การประชุมกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ณ มหาวิทยาลัยสยาม