สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

บันทึกเทปถวายพระพร

บันทึกเทปถวายพระพร
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  

 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพร
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง

 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.