กิจกรรมของสมาคม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สสอท

ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม แสดงความยินดีกับคุณอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล มณฑลซานตง ประเทศจีน วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสยาม APHEIT Cooperation Meeting with AITIA, Shandong Province, on July 30, 2020 at Siam University

สสอท.ประชุมความร่วมมือกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล มณฑลซานตง ประเทศจีน

การประชุมใหม่สามัญประจำปี 2563

การประชุมใหม่สามัญประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”