สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

กิจกรรมเทอดพระเกียรติ

Top information

Confessions of a Shopaholic
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฯ ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
How to lose Friends and Alienate people
หลักการก่อตั้ง
To establish and promote cohesion and cooperate among private higher education institutions
Nothing like the holidays
คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่  ในวาระ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558

 

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.