สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top information


41st Annual Conference of APHEIT on November 19,2018
at the Sukosol hotel, Bangkok

งานวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 41 ปี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล
1

อ่านเพิ่มเติม...
 

การบรรยายพิเศษเรื่อง Career for the Future
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 6 กันยายน 2561ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Special Lecture on €œCareer for the Future€ by the Minister of Science and Technology
on September 6, 2018 at Rangsit University
career4the future 1

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : apheit.reg@gmail.com