สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top information

Confessions of a Shopaholic
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฯ ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
How to lose Friends and Alienate people
วัตถุประสงค์ของสมาคม
สมาคมมีวัตถุประสงค์ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกับการศึกษาอื่นๆ ...
Nothing like the holidays
คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่  ในวาระ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

http://www.apheit.org/component/content/article/43-data/154-news

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังมีที่นั่งว่าง | เดลินิวส์

อ่านเพิ่มเติม...
 

 โครงการเทศกาลศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.