สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเทอดพระเกียรติ

Top information

Confessions of a Shopaholic
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฯ ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
How to lose Friends and Alienate people
วัตถุประสงค์ของสมาคม
สมาคมมีวัตถุประสงค์ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกับการศึกษาอื่นๆ ...
Nothing like the holidays
คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่  ในวาระ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

         ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.มัทนา สานติวัตร เนื่องจากเกษียณอายุและแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ในการประชุมสมาชิกสมาคมฯ วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

 
 

 

 
 

สัมมนาวิชาการ "ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"           
                      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุด กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) กล่าวยินดี ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

 

ประชุมใหญ่ สสอท. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

               ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
               โอกาสนี้ ได้นำคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักบริการทรัพยากรสารสนเทศ ( Academic Resource Center ) หรือสำนักหอสมุดกลางเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะกับโลกของการค้นคว้าและการสื่อสารมากขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม


11002647 736701653094448 1357433642387821402 n

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.