กิจกรรมของสมาคม/Association Activities

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ดร.เจริญ คันธวงศ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)