สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเทอดพระเกียรติ

Top information

Confessions of a Shopaholic
ประวัติความเป็นมา
สมาคมฯ ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
How to lose Friends and Alienate people
วัตถุประสงค์ของสมาคม
สมาคมมีวัตถุประสงค์ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกับการศึกษาอื่นๆ ...
Nothing like the holidays
คณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่  ในวาระ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

ประชุมใหญ่ สสอท. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

               ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหัสวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19
               โอกาสนี้ ได้นำคณะกรรมการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมสำนักบริการทรัพยากรสารสนเทศ ( Academic Resource Center ) หรือสำนักหอสมุดกลางเดิม ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะกับโลกของการค้นคว้าและการสื่อสารมากขึ้น ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม


11002647 736701653094448 1357433642387821402 n

 10685599 736701693094444 218357920508646193 n

10945568 736701786427768 8884157894510429243 n

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.