สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top information


mhesri


pr icon

24051897222019

ดร. พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ แสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัยเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
Dr.Pornchai Mongkhonvanit,President of APHEIT,congratulates
Asst.Prof.Dr.Thanavath Phonvichai on being appointed President
of the University of the Thai Chamber of Commerce on January 1, 2020
jan2020 1
การประชุมสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
APHEIT's Members Meeting at Pathumtani University on January 24, 2020.

อ่านเพิ่มเติม...
 

thumbnail IMG 2043 resize
งานครบรอบ 42 ปี
วันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค
The Annual Conference of APHEIT
on November 18, 2019 at Century Park Hotel

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : apheit.reg@gmail.com