สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

กำหนดการเป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

http://www.apheit.org/component/content/article/43-data/154-news

             ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการ
พลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home

Latest News

Popular News

Contact

Confessions of a Shopaholic

Eros magna erat ut, id libo pede in a. Qam dolor in nil eleifend, ve scelerisque. Donec vestibulum sed, vel donec.