สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายเทมส์นที ชินะผา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 APHEIT Congratulations to Mr. Tamenatee Chinapa on being appointed as the President of SAINT JOHN’S University on 17th February , 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 APHEIT Congratulations to Assoc.prof.Rungsun Lertnaisat on being appointed as the President of Thai – nichi Institute of Technology on 1st Jan , 2023

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 Mr.Clalong Kweanginn, APHEIT the Representatives honored the late King Bhumibol Adulyadej, the Father of Thai Technology at HESRI on October 19Th , 2022.