สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (เจ้าภาพ)
Executive Board Meeting of APHEIT at Pathumwan Princess Hotel on June 15, 2018
alt

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ