สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

การบรรยายพิเศษเรื่อง Career for the Future
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 6 กันยายน 2561ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Special Lecture on €œCareer for the Future€ by the Minister of Science and Technology
on September 6, 2018 at Rangsit University
career4the future 1


career4the future 2

career4the future 3

 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน การบรรยายพิเศษเรื่อง Career for the Future