ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกรับเลือก และ ดร.มัทนา สานติวัตร ที่ปรึกษาสมาคมร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สสอท

ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม แสดงความยินดีกับคุณอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม