สสอท

ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคม เป็นผู้แทนสมาคม แสดงความยินดีกับคุณอเนก เหล่าธรรมทัศน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม